واحد تولیدی رنگین طراح و مجری ساخت پرده های مدرن و توری

Cooperation Request

مشخصات فردی

رسته کاری

نحوه آشنایی شما با محصولات رنگینتصاویر

لطفا یک عکس پرسنلی و سه عکس از زوایای مختلف محل کار خود بارگذاری نمایید
باشد .jpg فرمت عکسها باید
در کنار هر عکس پس از انتخاب یک نشانگر به رنگ زرد ظاهر می شود لطفا صبر نمایید تا تمامی نشانگرها به رنگ سبز در آمده و در انتها دکمه ثبت درخواست را بزنید

تصویر پرسنلی
تصویر محل کار - 1
تصویر محل کار - 2
تصویر محل کار - 3

مکان شما بر روی نقشه