واحد تولیدی رنگین طراح و مجری ساخت پرده های مدرن و توری

راهنما

موارد مصرف پرده های رنگین

پرده زبرا :
فضاهای مسکونی و ویلاها
فضاهای  اداری، تجاری و بیمارستانی
سالنهای ورزشی و استخرها
مشاهده محصولات زبرا 

 پرده پلیسه :
فضاهای مسکونی و ویلاها
فضاهای  اداری، تجاری و بیمارستانی
سالنهای ورزشی و استخرها
آشپزخانه ها (به دلیل ویژگی آنتی استاتیک) و اتاقهای خواب
ساختمانهای تجاری که با وجود فضاهای بزرگ شیشه ای به جای دیوارها و سقف لازم است جهت ایجاد محیط کاری ایده آل، نور و گرمای خورشید را کنترل نمود.
محیطهای اداری که رفلکس نور در مانیتور مانع از دید کامل کاربر می گردد.
مشاهده محصولات پلیسه 

پرده اورسی :
فضاهای مسکونی و ویلاها
فضاهای  اداری و تجاری
مشاهده محصولات اورسی 

پرده رول :
فضاهای مسکونی و ویلاها
فضاهای  اداری، تجاری و بیمارستانی
سالنهای ورزشی و استخرها
آشپزخانه ها (به دلیل ویژگی آنتی استاتیک) و اتاقهای خواب
ساختمانهای تجاری که با وجود فضاهای بزرگ شیشه ای به جای دیوارها و سقف لازم است جهت ایجاد محیط کاری ایده آل، نور و گرمای خورشید را کنترل نمود. 
مشاهده محصولات رول